Παρουσιάσεις

Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Ολικού πάχους κλιπ για εντεροδερματικά συριγγια Γράφτηκε από Θ. Εμμανουήλ 1517
OTSC-Fistula Γράφτηκε από Θ. Εμμανουήλ 1484
Strictures uegw2013 Γράφτηκε από Θ. Εμμανουήλ 1471
Περιεδρική crohn Γράφτηκε από Θ. Εμμανουήλ 1472
Πυωδης Ιδραδενίτιδα Γράφτηκε από Θ. Εμμανουήλ 2385
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ Γράφτηκε από Θ. Εμμανουήλ 1476
Late perianal fistulas after IPAA Γράφτηκε από Θ. Εμμανουήλ 2021
Εμπειρία στην αντιμετώπιση Crohn Γράφτηκε από Θ. Εμμανουήλ 1508
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Γράφτηκε από Θ. Εμμανουήλ 1466
Η ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ p53 ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΝΗΣ D ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Γράφτηκε από Θ. Εμμανουήλ 1522

Εμφάνιση # 
This website created by TC.AP