Ενδοσκοπήσεις

 • Γαστροσκόπηση (έλεγχος οισοφάγου, στομάχου, δωδεκαδακτύλου)
 • Κολονοσκόπηση (έλεγχος παχέος εντέρου)
 • Ορθοσκόπηση (έλεγχος ορθού και πρωκτού)
 • Πολυποδεκτομές
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων
 • Αιμοστατικές μέθοδοι
 • Κάψουλα λεπτού εντέρου
 • Τοποθέτηση ενδοσκοπικής γαστροστομίας
 • Τοποθέτηση clip , stent (για αντιμετώπιση επιπλοκών)
 • Ενδοσκοπική αντιμετώπιση οισοφάγου Barrett
 • ERCP
 • Λειτουργικές μελέτες δυσκοιλιότητας παχέος εντέρου (Colonic Transit Time)
 • Ληκυθοσκόπηση